Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Pilichowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powtórny wywiad weryfikacyjny jako metoda otrzymywania informacji o wartości odpowiedzi na pytanie kwestionariuszowe Andrzej Pilichowski Włodzimierz Rostocki s. 69-78
Socjologiczne aspekty integracji poziomej rolnictwa chłopskiego w Polsce Andrzej Pilichowski s. 297-319