Znaleziono 3 artykuły

Magdalena Piorunek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Praktyczny wymiar kompetencji społecznych w edukacji : dymensje roli wychowawcy Magdalena Piorunek Iwona Werner s. 11-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Dziecko w świecie pracy i zawodów : refleksja na kanwie badań empirycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych Magdalena Piorunek s. 40-47
"Dziecko w relacjach ze światem zawodowym", Magdalena Piorunek, Poznań 1996 : [recenzja] Maria Staworzyńska-Grządziel Magdalena Piorunek (aut. dzieła rec.) s. 142-145