Znaleziono 4 artykuły

Monika Piotrowska-Mazurowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Derywaty rzeczownikowe we współczesnym rosyjskim żargonie narkomanów Monika Piotrowska-Mazurowska s. 35-44
O frazeologizmach we współczesnym rosyjskim żargonie narkomanów Monika Piotrowska-Mazurowska s. 71-77
Polisemy i homonimy we współczesnym żargonie rosyjskim (nominacje określające miłość, erotykę, seks i narkotyki) Joanna Nawacka Monika Piotrowska-Mazurowska s. 105-115
Zapożyczenia we współczesnym rosyjskim żargonie młodzieżowym : przyczynek do badań Joanna Nawacka Monika Piotrowska-Mazurowska s. 105-112