Znaleziono 5 artykułów

Janusz Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszty adwokackie w procesie cywilnym z udziałem jednostki gospodarki uspołecznionej Janusz Piotrowski s. 27-31
"Przedsiębiorstwo państwowe w sądowym postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym", Janusz Piotrowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Aleksander Zwierzchowski Janusz Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 63-64
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1976 r. (V UZP 1 Janusz Piotrowski s. 89-90
"Uprawnienia nabywcy", Janusz Piotrowski, Sławomir Ligięza, Warszawa 1980 : [recenzja] Aleksander Zwierzchowski Sławomir Ligięza (aut. dzieła rec.) Janusz Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 99-101
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1977 r. I PRN 155 Sławomir Ligięza Janusz Piotrowski s. 114-116