Znaleziono 1 artykuł

Jarosław Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The importance of material status for electoral chances and perception of politician: delegitimization of wealth as post-transition specificity? Jarosław Piotrowski Iwona Świątek Magdalena Żemojtel-Piotrowska s. 361-374