Znaleziono 6 artykułów

Marcin Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wieloznaczność pojmowania istoty bezpieczeństwa : kilka refleksji z perspektywy historii myśli polityczno-prawnej Rafał Kania Marcin Piotrowski s. 75-89
De sodalitatibus personarum dramatis musici cum palaestra narratio Marcin Piotrowski s. 120-122
Zagrożenie przestępczością komputerową Rafał Kania Adam Kotfasiński Marcin Piotrowski s. 139-144
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 4 w Husynnem-Kolonii, powiat hrubieszowki, w roku 2005 Marcin Piotrowski Tadeusz Wiśniewski s. 153-171
Krzesiwa i krzesaki - przyczynek do badań nad krzesaniem ognia w starożytności oraz średniowieczu : (na marginesie badań archeologicznych na stan. 22 w Łukawicy, pow. lubaczowski) Grzegorz Dąbrowski Marcin Piotrowski s. 231-242
Wczesnośredniowieczne okucie pochwy noża z motywem zwierzęcym znalezione w Gródku, pow. Hrubieszów Marcin Piotrowski s. 241-247