Znaleziono 1 artykuł

Sławomir Piotrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Stanisława Kostki z siedzibą w Warszawie (1979-2004) Stanisław Chrobak Julian Dzierżak Tadeusz Niewęgłowski Jan Pietrzykowski Sławomir Piotrowski Piotr Przesmycki s. 135-173