Znaleziono 5 artykułów

Mirosław Piróg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tolerancja, pluralizm i prawda Mordecai Roshwald Mirosław Piróg (tłum.) s. 19-32
Koncepcja i funkcja symbolu religijnego w poglądach Paula Tillicha i Carla G. Junga Mirosław Piróg s. 79-90
Pluralistyczny panpsychizm Williama Jamesa Mirosław Piróg s. 173-184
Filozof o wielu obliczach Mirosław Piróg William James (aut. dzieła rec.) Piotr Kostyło (aut. dzieła rec.) Agnieszka Stańczyk (aut. dzieła rec.) s. 359-361
Aktualność Jamesa Mirosław Piróg Adam Lipszyc (aut. dzieła rec.) Charles Taylor (aut. dzieła rec.) s. 391-398