Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Piróg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partycypacja obywateli w rządzeniu : problemy polskiej samorządności Tomasz Masłyk Tomasz Piróg s. 7-12
Poza etatem. Społeczna odpowiedź na zmianę popytu na pracę Tomasz Piróg s. 29-41
Ruch obywatelski w Polsce - geneza, problemy, badania Tomasz Piróg s. 69-80
Zaufanie a „governance” – na przykładzie współpracy między organizacjami pierwszego i trzeciego sektora, finansowanej z pieniędzy publicznych Tomasz Piróg s. 193-210
Wokół mglistej koncepcji. Kapitał społeczny w badaniach socjologicznych Tomasz Piróg Dario Castiglione (aut. dzieła rec.) Jan W. van Deth (aut. dzieła rec.) Guglielmo Wolleb (aut. dzieła rec.) s. 199-204