Znaleziono 20 artykułów

Piotr Pirecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tragedie Piotra Krasuskiego wobec sztuki wymowy Piotr Pirecki s. 3-11
Zabawy ludowych wesołków w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku Piotr Pirecki s. 257, 5-27
Zabawy ludowych wesołków - w świetle wybranych zjawisk polskiej komedii plebejskiej XVI i XVII wieku Piotr Pirecki s. 5-25
O sztuce słowa w "Potrójnym z Plauta" Piotra Cieklińskiego : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 7-15
Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. : (wybrane zagadnienia) Piotr Pirecki s. 13-26
Rybałt w drodze Piotr Pirecki s. 21-27
Antynomie szczęścia - kilka uwag o komedii plebejskiej XVI i XVII w. Piotr Pirecki s. 23-35
Z problematyki przestrzeni w komedii plebejskiej XVI i XVII w. Piotr Pirecki s. 25-42
Geneza komedii Piotra Cieklińskiego "Potrójny z Plauta" na tle reklam wydawniczych i panegiryków przyjaciół poety Piotr Pirecki s. 49-64
Wokół gatunku i terminu "komedia plebejska" Piotr Pirecki s. 251, 71-85
Antynomia młodość - starość na podstawie dramatów Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra" Piotr Pirecki s. 77-89
Tragizm komiczny : o niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego "Daniel" i "Alzyra" Piotr Pirecki s. 165-175
"Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku : zarys monograficzny", Piotr Pirecki, Łódź 2008 : [recenzja] Jan Okoń Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 215-224
"Potrzeba z Szeremetem, hetmanem moskiewskim, i z Kozakami w roku Pańskim 1660 od Polaków wygrana", Samuel Leszczyński, oprac. Piotr Borek, Kraków 2006 : [recenzja] Piotr Pirecki Piotr Borek (aut. dzieła rec.) Samuel Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku : (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 225-228
Plebejskie "potkania" z niechcianym żołnierzem : na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku Piotr Pirecki s. 231-238
W odpowiedzi Janowi Okoniowi w związku z recenzją książki "Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku" Piotr Pirecki s. 239-243
"Intermedium polskie XVI-XVIII wieku (teatry szkolne)", Małgorzata Mieszek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Pirecki Małgorzata Mieszek (aut. dzieła rec.) s. 241-244
Szlacheckim, ludowym i (nie-)naukowym piórem... Dariusz Dybek Piotr Pirecki (aut. dzieła rec.) s. 243-254
Wędrówka po staropolskich gatunkach i tematach Piotr Pirecki Teresa Banaś (aut. dzieła rec.) s. 249-255