Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Piskozub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce Mazowsza Płockiego w nowej koncepcji podziału dzielnicowego Polski Andrzej Piskozub s. 3-12
Między Krzywoustym a Łokietkiem Andrzej Piskozub s. 3-10
W stronę kult-turystyki : zamiast wstępu Andrzej Piskozub s. 5-28
Dziedzictwo Konrada I Mazowieckiego : (w 800 rocznicę urodzin1188-1988) Andrzej Piskozub s. 14-21
Regionalizacja Polski - aspekt geograficzny Andrzej Piskozub s. 22-27
Niezapomniany rok 1237 Andrzej Piskozub s. 50-54
Płock - port śródlądowy przy Centralnej Obwodnicy Wodnej (COW) Andrzej Piskozub s. 52-58
Korespondencje Andrzej Piskozub s. 59-60
Półwiecze działalności naukowej – jubileusz prof. Andrzeja Piskozuba Andrzej Chodubski Andrzej Piskozub s. 128-140
"Rozwój horyzontu geograficznego", Andrzej Piskozub, Gdańsk 1993 : [recenzja] Andrzej Mielcarek Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Rozwój miast uzdrowiskowych w XIX w. na obszarze przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Andrzej Piskozub s. 312-323
"Historia transportu", Andrzej Piskozub, Gdańsk 1989 : [recenzja] Józef Stanielewicz Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Bolesław Kasprowicz", Andrzej Piskozub, Zygmunt Sójka, Gdańsk 1971 : [recenzja] Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) Zygmunt Sójka (aut. dzieła rec.) s. 580
"Pomorze jako pojęcie geograficzno-historyczne", Andrzej Piskozub, "Przegląd Zachodnio-Pomorski" 1963, nr 4 : [recenzja] Edmund Wojnowski Andrzej Piskozub (aut. dzieła rec.) s. 645-646