Znaleziono 5 artykułów

Piotr Piszczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Prawo rzymskie - słownik encyklopedyczny", red. Witold Wołodkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Piotr Piszczek Witold Wołodkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Historia i współczesność prawa rzymskiego", Marek Kuryłowicz, Lublin 1984 : [recenzja] Piotr Piszczek Marek Kuryłowicz (aut. dzieła rec.) s. 80-83
"Przestępstwo ciągłe w polskim prawie karnym", Alfred Kaftal, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Piszczek Alfred Kaftal (aut. dzieła rec.) s. 94-97
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 1985 r., VI KZP 8 Piotr Piszczek s. 116-119
"Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - Tekst - Orzecznictwo - Piśmiennictwo", Piotr Piszczek, Warszawa 1994 : [recenzja] Stanisław Zabłocki Piotr Piszczek (aut. dzieła rec.) s. 156-159