Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka Pizun-Maszczykowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzieło literackie i książka w kulturze : studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej", red. nauk. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, indeks osób oprac. Bożena Mazurkowa, przy współudziale Agnieszki Pizun-Maszczykowej, Katowice 2002 : [recenzja] Michał Kuran Bożena Mazurkowa (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Agnieszka Pizun-Maszczykowa (aut. dzieła rec.) s. 241-249