Znaleziono 5 artykułów

Michał Pluciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Introduction Marta Mańkowska Michał Pluciński s. 7
Wstęp Andrzej S. Grzelakowski Piotr Niedzielski Michał Pluciński s. 7-8
The transformation of the port industry plants with the aim of increasing the importance of services : case studies Michał Pluciński s. 99-110
Uwarunkowania i kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych rejonów obsługi ładunków masowych portów morskich : na przykładzie Półwyspu Katowickiego w porcie Szczecin Michał Pluciński s. 159-172
Znaczenie współdziałania w funkcjonowaniu współczesnych portów morskich : przykład największych portów Pomorza Zachodniego Michał Pluciński s. 203-216