Znaleziono 4 artykuły

Teresa Pluskota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ języka urzędowego na system nazewniczy mieszkańców parafii prawosławnej w Białowieży na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym : na podstawie zapisów w księgach metrykalnych Teresa Pluskota s. 53-59
Nazwy zawodów oraz stanowisk œświeckich i kośœcielnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI–-XIX Teresa Pluskota s. 67-75
Nazwy etniczne i nazwy służebne w nazwach miejscowych Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego od XVI do XVIII wieku Teresa Pluskota s. 199-209
Leksyka religijna w nazewnictwie miejscowym woj. kijowskiego i czernihowskiego w XVII i XVIII wieku Teresa Pluskota s. 457-468