Znaleziono 7 artykułów

Jerzy Pluta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Zbigniew Andres Antoni Baczewski Zbigniew Bąk Czesława Glensk Stanisław Gębala Janina Hajduk-Nijakowska Wojciech Jekiel Waldemar Klemm Barbara Kryda Janusz Kryszak Andrzej Mencwel Ewa Nawrocka Andrzej Notkowski Gustaw Ostasz Tadeusz Patrzałek Jerzy Pluta Irena Sikora Elżbieta Spławińska Krystyna Turo Wacław Walecki Anna Wiech Bogdan Śmigielski s. 12-80
Problem of Explanatory Circularity in Leśniewski's Systems Jerzy Pluta s. 25-30
Bibliografia drukowanych prac ks. bp. Herberta Bednorza (1938-1985) Jan Drob Jerzy Pluta s. 63-77
Lwowskie prelekcje pamięci Kazimierza Twardowskiego Jerzy Pluta s. 127-128
"Niepokorny i przekorny. (Notatki wstępne do eseju o Józefie Łozińskim)", Jerzy Pluta, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1981) : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 148
Wkład duchowieństwa pochodzącego ze Śląska Górnego i Cieszyńskiego w nauki teologiczne Jerzy Pluta s. 199-258
"Problematyka autobiografizmu a >>Zaklęte rewiry<< Henryka Worcella", Jerzy Pluta, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 244