Znaleziono 2 artykuły

Teresa Połeć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria rozgraniczania nieruchomości w świetle przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego Ryszard Hycner Teresa Połeć s. 51-71
Procedury postępowania i tworzona dokumentacja na kolejnych etapach prac prowadzonych do założenia w terenie sytuacyjnej osnowy szczegółowej III klasy Teresa Połeć s. 77-93