Znaleziono 13 artykułów

Remigiusz Pośpiech

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Życie muzyczno-liturgiczne w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893–1966", Jan Mikołaj Gładysz, Tuchów [b.r.] : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Jan Mikołaj Gładysz (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki", red. Remigiusz Pośpiech, wstęp Izydor Matuszewski, Opole 2012 : [recenzja] Izydor Matuszewski (aut. dzieła rec.) Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry" (wydanie fototypiczne), red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki", ed. Remigiusz Pośpiech, Opole 2012 : [recenzja] Piotr Szukiel Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku", Remigiusz Pośpiech, Opole 2000 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"Józef Elsner (1769–1854). Życie – działalność – epoka", Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 478-484
"Antyfony Officium Divinum w świetle tonariuszy IX–XIV wieku", Czesław Grajewski, Warszawa 2013 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Czesław Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 485-486
"Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku", cz. "Opracowanie zebranych źródeł"; cz. II "Przekazy źródłowe badanych pieśni", Stanisław Garnczarski, Tarnów 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Stanisław Garnczarski (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich", Bogusław Raba, Wrocław 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Bogusław Raba (aut. dzieła rec.) s. 496-499
"Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku" (Prace Komisji Muzykologicznej 33), Magdalena Walter-Mazur 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Magdalena Walter-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 505-510
"Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776"), Tomasz Jeż, Warszawa 2013 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Tomasz Jeż (aut. dzieła rec.) s. 577-583
"Muzyka wielogłosowa w celebracji Eucharystycznej na Śląsku w XVII i XVIII wieku", Remigiusz Pośpiech, Opole 2004 : [recenzja] Krzysztof Niegowski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 583-586