Znaleziono 5 artykułów

Waldemar Podel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Powoływanie organów stanowiącej i wykonawczej władzy samorządowej w III RP na przykładzie Płocka Waldemar Podel s. 40-47
Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego Waldemar Podel s. 164-191
Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego Waldemar Podel s. 164-191
Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Podel s. 392-407
Kształtowanie się samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Podel s. 392-407
    Zacytuj
  • Udostępnij