Znaleziono 22 artykuły

Zofia Podgórska-Klawe

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
Od Redakcji Zofia Podgórska-Klawe s. 5-6
W warszawskich szpitalach - ewolucja roli lekarza szpitalnego Zofia Podgórska-Klawe s. 27-36
Mit i myśl etyczna w starożytnej Grecji Jacques Boulogne Zofia Podgórska-Klawe (tłum.) s. 33-52
"Jak dawniej leczono : lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku", François Lebrun ; przeł. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke François Lebrun (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 152-155
"Nędzarze w średniowiecznej Europie", Jean-Louis Goglin ; przeł. Zofia Podgórska-Klawe, Warszawa 1998 : [recenzja] Jaromir Jeszke Jean-Louis Goglin (aut. dzieła rec.) Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 167-169
"Rozwój warszawskiej myśli otolaryngologicznej w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1997 ; "Otolaryngolodzy warszawscy w XIX w.", Andrzej Kierzek, Wrocław 1998 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Andrzej Kierzek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 179-182
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Zofia Podgórska-Klawe s. 197-198
"Medycyna Nowożytna. Prace Historyczno-Medyczne", pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej Śródka Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
Zjazd Historyków Medycyny NRD i PRL Zofia Podgórska-Klawe s. 225-226
"Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku", Tom I, Zeszyt I, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1991 : [recenzja] Teresa Ostrowska Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 236-239
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 241-242
"Historia położnictwa i ginekologii w Polsce", E. Waszyński, Wrocław 2000 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe Edward Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 244-251
Sympozjum poświęcone Aleksandrowi Macieszy Zofia Podgórska-Klawe s. 383-384
"Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XVII wieku", Zofia Podgórska-Klawe, Wrocław [etc.] 1981 : [recenzja] Andrzej Karpiński Zofia Podgórska-Klawe (aut. dzieła rec.) s. 400-401
III wspólny Zjazd historyków medycyny NRD-PRL (14-16 październik 1987) Zofia Podgórska-Klawe s. 580-582
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 598
Ogólnopolskie sympozjum badań nad systemem kształcenia medycznego Zofia Podgórska-Klawe s. 696
"Lwowski Wydział Lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej, 1941-1944", Z. Albert, Wrocław 1975 : [recenzja] Zofia Podgórska-Klawe s. 792-793
Zebranie Zespołu Historii Nauk Medycznych Zofia Podgórska-Klawe s. 804-805
Czym jest i czym powinna zajmować się historia nauk medycznych Krzysztof Jeziorski Zofia Podgórska-Klawe Bożena Urbanek s. 1023-1032