Znaleziono 6 artykułów

Teresa Podgórska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Anna Barańczak Jan Bełkot Marek Białota Andrzej Chruszczyński Zofia Cygal-Krupowa Irena Furnal Elżbieta Janus Marek Kwapiszewski Leszek Libera Jan Malicki Elżbieta Nawrat Teresa Podgórska Wiesław Pusz Maria Rudzka-Symotiuk Antoni Smuszkiewicz Ewa Szary-Matywiecka Halina Tchórzewska Jan Walc Jacek Wesołowski Janina Wierteł Wojciech Wyskiel Maciej Włodarski Jerzy Świdziński Bogusław Żurakowski s. 19-86
Biuletyn socjologii religii Janusz Mariański Władysław Piwowarski Teresa Podgórska Kazimierz Ryczan Józef Styk s. 157-177
Biuletyn socjologii religii Teresa Podgórska Witold Zdaniewicz s. 159-169
"Mikołaj Rej- malarz obyczajów", Teresa Podgórska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Szwedowska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Wokół komizmu w twórczości Mikołaja Reja", Teresa Podgórska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Komizm w twórczości Mikołaja Reja", Teresa Podgórska, Gdańsk 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 409