Znaleziono 6 artykułów

Marek Podhajski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do rozważań nad miejscem teorii muzyki w wykazie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Marek Podhajski s. 155-158
Uwagi do artykułu Anny Brożek i Jacka Jadackiego "Reforma terminologii muzycznej" Marek Podhajski s. 164-169
"Polish Music - Polish Composers. 1918-2010", red. Marek Podhajski, Gdańsk-Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Tadeusz Łukaszewski Marek Podhajski (aut. dzieła rec.) s. 241-244
XV Międzynarodowa Sesja Naukowa "Muzyka fortepianowa" Marek Podhajski s. 251-254
Słownik współczesnych kompozytorów polskich : wersja angielska Marek Podhajski s. 255-259
Kompozytorzy polscy 1918-2000 : kontynuacja Marek Podhajski s. 283-293