Znaleziono 1 artykuł

Henryk Cz. Podolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pierwsze dni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" Hubert J, Kaczmarski, Henryk Cz. Podolski (red.), Warszawa 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Hubert J. Kaczmarski (aut. dzieła rec.) Henryk Cz. Podolski (aut. dzieła rec.) s. 223-224