Znaleziono 5 artykułów

Jowita Podwysocka-Modrzejewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja poezji dla dorosłych Jana Brzechwy Jowita Podwysocka-Modrzejewska s. 283-298
"Hrabal i inni. Adaptacje czeskiej literatury", red. E. Ciszewska, E. Nurczyńska-Fidelska, Łódź 2013 : [recenzja] Jowita Podwysocka-Modrzejewska Ewa Ciszewska (aut. dzieła rec.) Ewelina Nurczyńska-Fidelska (aut. dzieła rec.) s. 512
"Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku", red. M. Antczak, A. Brzuska-Kępa, A. Walczak-Niewiadomska, Łódź 2013 : [recenzja] Jowita Podwysocka-Modrzejewska Mariola Antczak (aut. dzieła rec.) Alina Brzuska-Kępa (aut. dzieła rec.) Agata Walczak-Niewiadomska (aut. dzieła rec.) s. 513-514
"Literackie obrazy podróży", red. nauk. Monika Urbańska, red. Beata Prokopczyk, Anna Mateusiak, Jowita Podwysocka-Modrzejewska, Łódź 2014 : [recenzja] Anna Mateusiak Anna Mateusiak (aut. dzieła rec.) Jowita Podwysocka-Modrzejewska (aut. dzieła rec.) Beata Prokopczyk (aut. dzieła rec.) Monika Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 514
"Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku", Magdalena Przybysz-Stawska, Łódź 2013 : [recenzja] Jowita Podwysocka-Modrzejewska Magdalena Przybysz-Stawska (aut. dzieła rec.) s. 519