Znaleziono 7 artykułów

Ewa Pogorzała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzynarodowa konferencja naukowa Mniejszości narodowe, etniczne i językowe w Unii Europejskiej, Lublin, 14-16 września 2011 r. : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 113-118
Debata "Edukacja przeciw dyskryminacji", Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa, 9 grudnia 2008 r. Ewa Pogorzała s. 115-118
„Polityka etniczna. Teorie, koncepcje, wyzwania”, (red.) Henryk Chałupczak, Radosław Zenderowski, Ewa Pogorzała, Tomasz Browarek, Lublin 2015 : [recenzja] Amadeusz Urbanik Tomasz Browarek (aut. dzieła rec.) Henryk Chałupczak (aut. dzieła rec.) Ewa Pogorzała (aut. dzieła rec.) Radosław Zenderowski (aut. dzieła rec.) s. 153-156
"Ślad" – spotkania z kulturą żydowską, Radom 16-19 kwietnia 2009 r. Ewa Pogorzała s. 204-207
Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 218-224
"Mniejszości narodowe w sferze publicznej : reprezentacje, techniki i regulacje medialne", Beata Klimkiewicz, Kraków 2003 : [recenzja] Ewa Pogorzała Beata Klimkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 268-271
Konferencja "W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009", Warszawa, 3 czerwca 2009 r. : [sprawozdanie] Ewa Pogorzała s. 280-283