Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Poklewski-Koziełł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec eutanazji (pomocy do samobójstwa) Krzysztof Poklewski-Koziełł s. 127-136
Listy do Redakcji Mieczysław Jurkiewicz Krzysztof Poklewski-Koziełł s. 166-168
"Sens i bezsens prohibicji : prawo karne wobec narkotyków i narkomanii", Krzysztof Krajewski, Zakamycze 2001 : [recenzja] Krzysztof Poklewski-Koziełł Krzysztof Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 205-208