Znaleziono 25 artykułów

Paweł Polak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Janusz Mączka Paweł Polak Piotr Urbańczyk s. 5-6
Badania nad historią filozofii przyrody i historią nauki Maria Karolczak Andrzej Koleżyński Janusz Mączka Paweł Polak Dorota Sieńko Włodzimierz Skoczny Malgorzata Stawarz s. 10-40
Znaczenie refleksji historycznej dla współczesnej filozofii przyrody : zarys przykładowego programu badawczego Paweł Polak s. 25-42
Neotomistyczna recepcja teorii ewolucji w polsce w latach 1900–1939 w kontekście relacji nauka — wiara Paweł Polak s. 44-88
Spór wokół teorii ewolucji przed stu laty Paweł Polak s. 56-90
Zygmunta Spiry uwagi o metodologii K.R. Poppera Paweł Polak s. 66-91
Current perspectives on the development of the philosophy of informatics (with a special regard to some Polish philosophers) Paweł Polak s. 77-100
Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka Mateusz Hohol Paweł Polak s. 107-125
X Krakowska Konferencja Metodologiczna Paweł Polak s. 111-117
Nauka i teologia w Gródku nad Dunajcem Paweł Polak s. 117-126
Rękopisy Mariana Smoluchowskiego – ważne źródło do studiów nad filozofią w nauce Małgorzata Dziekan Paweł Polak s. 141-170
Sprawozdanie za rok 2006 Paweł Polak s. 144-146
Teoria względności wczoraj i dziś Paweł Polak Ernst Cassirer (aut. dzieła rec.) s. 147-151
IX Krakowska Konferencja Metodologiczna Paweł Polak s. 147-153
Lwowskie polemiki wokół teorii względności Marcin Heller Paweł Polak (aut. dzieła rec.) s. 150-152
Bezgłośna komputerowa rewolucja w naukach eksperymentalnych Paweł Polak S. Leciejewski (aut. dzieła rec.) s. 151-157
Sprawozdanie za rok 2005 Paweł Polak s. 154-156
Sprawozdanie za rok 2007 Paweł Polak s. 169-171
Filozofia na styku nauki i techniki Paweł Polak Val Dusek (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kasprzyk (tłum.) s. 171-175
Obraz pięknego świata, czyli jak narysować koncepcje filozoficzne Paweł Polak Krystyna Szymura (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Konferencja „Pogranicza nauki. Protonauka-paranauka-pseudonauka” Paweł Polak s. 176-180
Filozofia informatyki – młoda dyscyplina z długą historią Paweł Polak R. Murawski (tłum.) s. 221-226
Nauka poza kontekstem uzasadnienia Paweł Polak Alfredo Marcos (aut. dzieła rec.) P. Roszak (tłum.) s. 295-305
Techniczna tkanka odkrycia naukowego Paweł Polak Jacek Rodzeń (aut. dzieła rec.) s. 307-312
Komu ma służyć wznowienie monografii Barbary Skargi o pozytywizmie? Paweł Polak B. Skarga (aut. dzieła rec.) s. 309-313