Znaleziono 17 artykułów

Tadeusz Polak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pracownie konserwacji zabytków : kilka danych liczbowych Tadeusz Polak s. 4-5
Organizacja służb inwestycyjnych dla prac konserwatorsko-budowlanych w Polsce Tadeusz Polak s. 9-17
Wykonawstwo budowlano-konserwatorskie jako odrębna dziedzina sztuki budowlanej Tadeusz Polak s. 19-22
Przyszłość działalności konserwatorskiej PKZ w świetle doświadczeń Tadeusz Polak s. 26-28
Organizacja i historia odbudowy Zamku Królewskiego Tadeusz Polak s. 49-54
In Memoriam Tadeusz Polak s. 107-116
"Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim", Andrzej Majdowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Tadeusz Polak Andrzej Majdowski (aut. dzieła rec.) s. 113
Oznakowanie zabytków architektury i budownictwa Tadeusz Polak s. 116-128
Dragi Tozija (1919-1983) Tadeusz Polak s. 131
Odkrycie w Markowych Kulach w Macedonii Tadeusz Polak s. 149
O szansę utrwalenia historycznego dorobku Tadeusz Polak s. 169-171
Prace budowlano-konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie Tadeusz Polak s. 171-177
Znak ochrony obiektów zabytkowych w czasie wojny Tadeusz Polak s. 188-192
Profesor Kazimierz Michałowski (1901-1981) Tadeusz Polak s. 214
Międzynarodowa współpraca w zakresie ratowania zespołu Angkor w Kambodży Tadeusz Polak s. 217-221
Prace nad zabezpieczeniem świątyni Izydy Tadeusz Polak s. 223-225
Model rewaloryzacji miasta Zamość 1964-1980 Tadeusz Polak s. 271-282