Znaleziono 4 artykuły

Maciej Polewiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje ziemi wieluńskiej w pracach magisterskich studentów historii Uniwersytetu Opolskiego Maciej Polewiak s. 106-115
Ogólnopolska sesja naukowa w Wieluniu Maciej Polewiak s. 236-238
Ogólnopolska konferencja naukowa w Opolu Maciej Polewiak s. 239-240
"Rocznik Wieluński", T. 1 (2001) : [recenzja] Maciej Polewiak s. 287-289