Znaleziono 5 artykułów

Adriana Politaj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze środków publicznych Adriana Politaj s. 128-136
Wybrane formy wsparcia finansowego polskich spółdzielni socjalnych w dobie kryzysu gospodarczego Adriana Politaj s. 181-190
Zmiany dotacji do zatrudnienia oraz ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych Adriana Politaj s. 337-349
Rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw osób niepełnosprawnych Adriana Politaj s. 398-407
Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych Adriana Politaj s. 503-514