Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Polkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie szkody i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w systemie warszawsko-montrealskim Małgorzata Polkowska s. 25-43
Regulacje prawne zasady „kultury bezpieczeństwa” w systemie raportowania zdarzeń w lotnictwie cywilnym Małgorzata Polkowska s. 39-46
Pojęcie wypadku lotniczego i doktryna forum non conveniens w systemie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego Małgorzata Polkowska s. 61-75
"Komentarz do Konwencji Montrealskiej z 1999 roku", Małgorzata Polkowska, Izabella Szymajda, Warszawa 2004 : [recenzja] Aleksander Tobolewski Małgorzata Polkowska (aut. dzieła rec.) Izabella Szymajda (aut. dzieła rec.) s. 162-163