Znaleziono 1 artykuł

Iwona Pomianek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju według miernika Hellwiga = Differences in socio-economic development level of rural areas in Warmia and Mazury province compared to the country by Hellwig development measure Piotr Bórawski Mariola Chrzanowska Iwona Pomianek s. 442-456
    Zacytuj
  • Udostępnij