Znaleziono 5 artykułów

Justyna Pomykała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. (cz. I) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 203-224
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część II) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 242-253
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej SN z zakresu prawa karnego materialnego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2000 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 267-288
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego skarbowego, materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ustaw szczególnych, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 296-306
Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego, opublikowanych w okresie od kwietnia 2004 r. do marca 2005 r. : (część III) Anna Błachnio-Parzych Michał Hudzik Justyna Pomykała s. 306-314