Znaleziono 33 artykuły

Mirosław Ponczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jerzy Kukuczka - patronem AWF w Katowicach Mirosław Ponczek s. 7-9
Piłka nożna w Sosnowcu pod obcym panowaniem (1902-1918) Mirosław Ponczek s. 9-15
Początki zorganizowanego sportu polskiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim (do roku 1918) Mirosław Ponczek s. 9-26
Działalność narodowa i społeczno-polityczna Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w latach 1867-1997 Teresa Drozdek-Małolepsza Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek s. 9-21
Z międzywojennych dziejów klubu sportowego "Hr. Renard" w Sosnowcu Mirosław Ponczek s. 29-41
"Rozwój biegów przez płotki na świecie i w Polsce do 2004 roku. Studium historii lekkoatletyki", Janusz Iskra, Opole 2005 : [recenzja] Mirosław Ponczek Janusz Iskra (aut. dzieła rec.) s. 34-35
"Encyklopedia piłki nożnej", Keir Radnedge, Warszawa 2004 : [recenzja] Mirosław Ponczek Keir Radnedge (aut. dzieła rec.) s. 35-38
"Szkice z dziejów kultury fizycznej", Marek Ordyłowski, Zielona Góra 2005 : [recenzja] Mirosław Ponczek Marek Ordyłowski (aut. dzieła rec.) s. 36-38
Ewolucja w poglądach i praktyce Kościoła Katolickiego wobec problemów kultury fizycznej Mirosław Ponczek s. 41-57
Piłka nożna w Sosnowcu w okresie II wojny światowej Mirosław Ponczek s. 43-53
Sporty i sztuki walki a Kościół rzymskokatolicki : refleksje historyczne = Combat sports and martial acts and the roman-catholic church : a historical perspective Mirosław Ponczek s. 49-53
Z działalności "Sokołów" górnośląskich w okresie I wojny światowej oraz powstań śląskich i plebiscytu Mirosław Ponczek s. 49-56
Nieznany śląski olimpijczyk Jerzy Gryt Mirosław Ponczek s. 53-56
Początki i rozwój polskiej kultury fizycznej na Górnym Śląsku do 1945 roku Mirosław Ponczek s. 59-91
"Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki. Antyk - XX wiek", Mirosław Ponczek, Częstochowa 2004 : [recenzja] Eligiusz Małolepszy Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 65-67
"Kultura Fizyczna i Przysposobienie Wojskowe w Częstochowie i Powiecie Częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 82-84
A short review of the monograph by Wojciech Lipoński: "A history of sport in relation to the development of physical culture" Mirosław Ponczek Wojciech Lipoński (aut. dzieła rec.) s. 94-96
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce : po 1918 roku", red. Eligiusz Małolepszy, Andrzej Nowakowski, Mirosław Ponczek, Częstochowa 1997 : [recenzja] Sławomir Pilarek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 95-97
"Historia Kultury Fizycznej : przewodnik bibliograficzny dla studentów", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1997 : [recenzja] Mirosław Ponczek Eligiusz Małolepszy (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Komunikat o zagłębiowskich mistrzach sztuk walki wyróżnionych nagrodami sportowymi miasta Sosnowca : na przełomie XX i XXI wieku : w świetle "Rocznika Sosnowieckiego" 1996-2004 Mirosław Ponczek s. 107-109
Kościół rzymskokatolicki a kultura fizyczna w okresie Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej : glosa badawcze Mirosław Ponczek s. 111-117
"Z dziejów kultury fizycznej na Śląsku", Tom 1 : "Rozwój kultury fizycznej na Śląsku w latach 1919-1989", pod red. Mirosława Ponczka i Karla Heinza Schodroka, Katowice 2009 : [recenzja] Tomasz Dubrawski Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Karl Heinz Schodrok (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Z dziejów kultury fizycznej w Sosnowcu", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego, Adama Fryca, Sosnowiec-Katowice 2012 : [recenzja] Joanna Daniluk Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Z dziejów prasy sportowej na górnym Śląsku i Zagłębiu (1920-1986)", Mirosław Ponczek, Marek Szczerbiński, Katowice 1988 : [recenzja] Urszula Jakubowska Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Marek Szczerbiński (aut. dzieła rec.) s. 154
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", pod red. Mirosława Ponczka, Sławomira Witkowskiego i Adama Fryca, Sosnowiec 2010 : [recenzja] Jan Golis Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Akcja Katolicka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego", Mariusz Leszczyński, Lublin-Pelplin 1996 : [recenzja] Mirosław Ponczek Mariusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 195-197
"40-lecie Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach", Mirosław Ponczek, Katowice 2010 : [recenzja] Daniel Bakota Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) s. 205-207
O monografii Wojciecha J. Cynarskiego "Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej" z punktu widzenia roli i znaczenia jej wątków historycznych Mirosław Ponczek Wojciech J. Cynarski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Z dziejów kultury fizycznej w Zagłębiu Dąbrowskim i regionach ościennych", Mirosław Ponczek, Sławomir Witkowski, Adam Fryc, Sosnowiec-Katowice-Dąbrowa Górnicza 2010 : [recenzja] Artur Kita Adam Fryc (aut. dzieła rec.) Mirosław Ponczek (aut. dzieła rec.) Sławomir Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Olimpiady. Historia - dyscypliny - słynni zawodnicy - rekordy", Clive Clifford, Warszawa 2004 : [recenzja] Mirosław Ponczek Clive Clifford (aut. dzieła rec.) s. 247-249
Recenzja książki Wojciecha J. Cynarskiego, "Spotkania, konflikty, dialogi : analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, ss. 220 = The review of Wojciech Jan Cynarski's book : Meetings, conflicts, dialogues : analysis of selected areas of physical culture and cultural tourism Wojciech J. Cynarski Mirosław Ponczek s. 263-264
Glossa do gier i zabaw średniowiecznego duchowieństwa polskiego : w świetle zapomnianych badań ks. Jana Fijałka Mirosław Ponczek Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) s. 269-271
Na marginesie książki Nino Lo Bello : glossa historyczno-sporotwa Mirosław Ponczek Nino Lo Bello (aut. dzieła rec.) s. 397-398