Znaleziono 14 artykułów

Bogdan Poniży

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przesłanie Mdr 19, podsumowującego rozdziału Księgi Mądrości Bogdan Poniży s. 5-28
Dynamizm biblijnych znaczeń „logosu” w świetle Księgi Mądrości Bogdan Poniży s. 87-107
Manna w tradycjach biblijnych Bogdan Poniży s. 96-116
Sapiencjalne przejście od "przymierza" do "przyjaźni z Bogiem" Bogdan Poniży s. 99-118
"Motyw obietnicy Bożej w cyklu o Jakubie i jego paralele w Starym Testamencie", ks. Bogdan Wiktor Matysiak, Olsztyn 2003 : [recenzja] Bogdan Poniży Bogdan Wiktor Matysiak (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Reinterpretacja wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości", Bogdan Poniży, Poznań 1991 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Maryja Arką Przymierza i Córką Syjonu : relektura motywów Starego Testamentu w Łk 1-2 Bogdan Poniży s. 201-215
"Eucharystia i jedność", Zbigniew Kiernikowski, Częstochowa 2000 : [recenzja] Bogdan Poniży Zbigniew Kiernikowski (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Księga Mądrości na dziś", Bogdan Poniży, Poznań 2014 [recenzja] Tomasz Zaklukiewicz Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Jezus Sługą Pańskim. Według Nowego Testamentu", Michał Bednarz, Tarnów 2001 : [recenzja] Bogdan Poniży Michał Bednarz (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Bogdan Poniży Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 265-272
Wyjście jako dzieło mądrości Krzysztof Mielcarek Bogdan Poniży s. 284-285
"Motyw wyjścia w Biblii : od historii do teologii", Bogdan Poniży, Poznań 2001 : [recenzja] Wojciech Słomski Bogdan Poniży (aut. dzieła rec.) s. 447-449
"Opowiadanie, Bóg i początek : teologia narracyjna Rdz 1-3", Zdzisław Pawłowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Bogdan Poniży Zdzisław Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 467-471