Znaleziono 6 artykułów

Danuta Popinigis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
From Gdańsk to Kromiěříž, or the Story of Heinrich Döbel and his Music for the Violin Danuta Popinigis s. 5-21
Gra carillonu ratusza Głównego Miasta w Gdańsku w świetle procesu konfesjonalizacji Danuta Popinigis s. 11-23
Ustawiacze automatycznego carillonu ratusza Głównego Miasta w Gdańsku — Franciscus de Rivulo i jego następcy Danuta Popinigis s. 67-79
"Choral Lieder...mit Variationes" : kompozycje Johanna Ephraima Eggerta na carillon kościoła św. Katarzyny w Gdańsku Danuta Popinigis s. 157-179
"Thesaurus Musicae Gedanensis" - edycje źródłowo-krytyczne muzyki dawnego Gdańska Danuta Popinigis Danuta Szlagowska s. 159-163
Music collections from Gdańsk : Katalogi tematyczne gdańskich rękopisów muzycznych Barbara Długońska Danuta Popinigis Danuta Szlagowska Jolanta Woźniak s. 227-248