Znaleziono 7 artykułów

Wanda Popiołek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacje cen a rozwój produkcji drobiarskiej Elżbieta Klimont Wanda Popiołek s. 219-234
Analiza kosztów stałych i zmiennych tuczu kurcząt rzeźnych Wanda Popiołek s. 227-235
Ekonomiczna ocena wpływu wybranych czynników na efekty produkcyjne tuczu kurcząt rzeźnych Wanda Popiołek s. 233-241
Analiza kształtowania się poziomu i struktury nakładów energetycznych tuczu brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 237-244
Możliwości obniżenia kosztów produkcji brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 247-255
    Zacytuj
  • Udostępnij
Metoda rozliczania kosztów pośrednich produkcji brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 411-419
Rachunek nakładów energetycznych w tuczu brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 425-433