Znaleziono 10 artykułów

Andrzej Poppe

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Nowgorodskije gramoty na bieriestie iz raskopok 1956-1957 goda : gramoty nr 195-318", A. W. Arcichowskij, W. I. Borkowskij, Moskwa 1963 ; "Nowgorodskije gramoty na bieriestie iz raskopok 1958-1961 goda : gramoty 319-405", A. W. Arcichowskij, Moskwa 1963 : [recenzja] Andrzej Poppe A. W. Arcichowskij (aut. dzieła rec.) W. I. Borkowskij (aut. dzieła rec.) s. 125-129
"Gramoty nowogrodzkie na brzozowej korze", Władysław Kuraszkiewicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Andrzej Poppe Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi : cz. 1 : Początki metropolii i sprawa archikatedry Andrzej Poppe s. 369-391
"Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej. Terminologia źródeł pisanych", Andrzej Poppe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Andrzej Poppe (aut. dzieła rec.) s. 387-388
O tytule wielkoksiążęcym na Rusi Andrzej Poppe s. 423-439
Fundacja biskupstwa smoleńskiego Andrzej Poppe s. 538-557
W sprawie początków miast staroruskich : uwagi nad drugim wydaniem książki M. N. Tichomirowa, Driewnierusskije goroda, Moskwa 1956 Andrzej Poppe s. 553-568
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi. Cz. 2 : Metropolia Perejesławska : traktat o azymach Andrzej Poppe s. 557-572
Uwagi o najstarszych dziejach kościoła na Rusi : cz. 3 : Metropolia czernihowska Andrzej Poppe s. 557-569
"Nowogrodskije gramoty na bieriestie, 1. Iz raskopok 1953-1954 goda (Gramoty 84-136)", A. W. Arcichowskij, W. I. Borkowskij, Moskwa 1958, 2. "Iz raskopok 1955 goda (Gramoty 137-194)" Moskwa 1958 : [recenzja] Andrzej Poppe A. W. Arcichowskij (aut. dzieła rec.) W. I. Borkowskij (aut. dzieła rec.) s. 864-869