Znaleziono 3 artykuły

Ivo Pospíšil

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europa Środkowa: kryzys koncepcji i terminu, resztki nadziei Ivo Pospíšil Karolina Pospiszil (tłum.) s. 81-95
Studia filologiczno-areałowe i areał Europy Środkowej w Instytucie Slawistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie Ivo Pospíšil Karolina Pospiszil (tłum.) s. 141-149
Pragnienie ścisłości i historyzmu : nauka o literaturze w atmosferze postmodernizmu Ivo Pospíšil Tomasz Żukowski (tłum.) s. 195-201