Znaleziono 1 artykuł

Aleksandr Pozdniejew

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie pieśni w rękopiśmiennych śpiewnikach rosyjskich XVII-XVIII wieku Aleksandr Pozdniejew Czesław Hernas (tłum.) s. 477-489