Znaleziono 6 artykułów

Krystyna Poznańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O książce: Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 Lidia Białoń Kamil M. Kraj (aut. dzieła rec.) Krystyna Poznańska (aut. dzieła rec.) s. 87-89
"Offshoring" prac badaczo-rozwojowych : istota i determinanty rozwoju Krystyna Poznańska s. 151-167
Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej Krystyna Poznańska s. 167-175
Ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Krystyna Poznańska s. 193-204
Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w polskiej gospodarce Krystyna Poznańska s. 321-329
Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej Artur Marczak Krystyna Poznańska s. 481-493