Znaleziono 3 artykuły

Józef Pruchniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perception of Apoliticism of the Police Janusz Gierszewski Juliusz Piwowarski Józef Pruchniak s. 30-54
Preliminary Evaluation of Pomeranian Social Prevention Program „Razem Bezpieczniej” [“More Secure Together”] Józef Pruchniak s. 174-191
Bank Dobrych Praktyk jako wartość i możliwości oceny efektywności rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Józef Pruchniak s. 399-420