Znaleziono 4 artykuły

Bolesław Prus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kroniki : wybór", Bolesław prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 161-168
"Lalka", t. 1-2, Bolesław Prus, oprac. Józef Bachórz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Stanisław Fita Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Kroniki" Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego Jan Józef Lipski Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 364-372
"Kroniki", tom 1: część I i II, t. 2-5, Bolesław Prus, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953-1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Janina Kulczycka-Saloni Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) Bolesław Prus (aut. dzieła rec.) Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 588-597