Znaleziono 6 artykułów

Jan Piotr Pruszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głos w sprawie ustawy o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Jan Piotr Pruszyński s. 11-13
"Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce", Jan Piotr Pruszyński, Warszawa 1977 : [recenzja] Lech Krzyżanowski Jan Piotr Pruszyński (aut. dzieła rec.) s. 87-88
Pojęcie zabytku i ochrony konserwatorskiej w ustawie z 15 lutego 1962 r. : zakres interpretacji art. 4 ustawy Jan Piotr Pruszyński s. 105-107
    Zacytuj
  • Udostępnij
Środowisko naturalne człowieka a dobra kultury Jan Piotr Pruszyński s. 127-129
Polityka - konserwacja - prawo Jan Piotr Pruszyński s. 176-181
Problemy prawnej ochrony zabytków ruchomych sztuki sakralnej Jan Piotr Pruszyński s. 217-219