Znaleziono 43 artykuły

Marian Przełęcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O stosunku do własnego życia Marian Przełęcki s. 5-9
Wiedza empiryczna a wiara religijna Marian Przełęcki s. 5-12
W sprawie tzw. denotacyjnej koncepcji znaczenia Marian Przełęcki s. 5-9
Przekonania jako przedmiot oceny moralnej Marian Przełęcki s. 5-14
O przeżyciach metafizycznych Marian Przełęcki s. 7-15
Fikcje dowolnie bliskie realności : z Marianem Przełęckim rozmawia Jacek Jadacki Juliusz Jadacki Marian Przełęcki s. 9-19
W sprawie realizmu praktycznego Marian Przełęcki s. 15-20
Studia z metodologii formalnej Marian Przełęcki s. 23-399
Operacjonizm Marian Przełęcki s. 23-38
Życie i dzieło Klemensa Szaniawskiego : Uroczysta sesja naukowa – w pierwszą rocznicę śmierci (Warszawa, 5 marca 1991 r.) : Wspomnienia osobiste związane z postacią Profesora Marian Przęłęcki s. 34-35
O definiowaniu terminów spostrzeżeniowych Marian Przełęcki s. 39-65
W sprawie obserwacyjnej definiowalności terminow teoretycznych Marian Przełęcki s. 67-76
Reprezentacjonizm a semantyczna koncepcja prawdy Marian Przełęcki s. 73-77
W sprawie terminów nieostrych Marian Przełęcki s. 79-83
Z semantyki pojęć otwartych Marian Przełęcki s. 85-113
O identyfikowalności w dziedzinach rozszerzonych Marian Przełęcki s. 115-121
Ciągłość pojęciowa przy zmianach teorii Marian Przełęcki s. 123-134
O pojęciu genotypu Marian Przełęcki s. 137-148
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie z Działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Streszczenia : O pojęciu "przebaczania" Jacek Juliusz Jadacki Witold Marciszewski Andrzej Murzynowski Marian Przełęcki s. 138-141
Pojęcia teoretyczne a doświadczenie Marian Przełęcki s. 149-185
Ontologiczny status matematyki stosowanej Marian Przełęcki s. 151-154
O filozofii nauki rozmawiają Małgorzata Czarnocka Helena Eilstein Adam Grobler Elżbieta Kałuszyńska Barbara Kotowa Władysław Krajewski Jadwiga Mizińska Elżbieta Pietruska-Madej Marian Przełęcki Krystyna Zamiara s. 175-199
Filozofia zapomnienia Marian Przełęcki s. 177-187
W sprawie uzasadniania zdań spostrzeżeniowych Marian Przełęcki s. 187-190
Interpretacja terminów teoretycznych: w obronie dogmatu empiryzmu Marian Przełęcki s. 191-200
Interpretacja systemów aksjomatycznych Marian Przełęcki s. 203-216
"Poza granicami nauki : z semantyki poznania naukowego", Marian Przełęcki, Warszawa 1996 : [recenzja] Michał Tempczyk Marian Przełęcki (aut. dzieła rec.) s. 214-222
Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym Marian Przełęcki s. 217-236
Dwa podejścia do logicznej struktury teorii: teoriomnościowe versus teoriomodelowe Marian Przełęcki s. 237-251
O pojęciu zdania analitycznego Marian Przełęcki s. 255-277
O pojęciu nieistotnego występowania terminów Marian Przełęcki s. 279-285
Analityczność i syntetyczności Marian Przełęcki s. 287-292
W sprawie istnienia przedmiotów teoretycznych Marian Przełęcki s. 295-311
O świecie rzeczywistym i światach możliwych Marian Przełęcki s. 313-323
O tym czego nie ma Marian Przełęcki s. 325-334
Zasada wyłączonego środka a zagadnienie idealizmu Marian Przełęcki s. 335-346
"Wartość poznawcza wypowiedzi literackich i filozoficznych", Marian Przełęcki [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Marian Przełęcki (aut. dzieła rec.) s. 345
Argumentacja reisty Marian Przełęcki s. 347-364
O pewnych filozoficznych konsekwencjach semantycznej definicji prawdy Marian Przełęcki s. 367-378
Pojęcie prawdy w językach nauk empirycznych Marian Przełęcki s. 379-387
Prawda Marian Przełęcki s. 389-399
Autobiografia Marian Przełęcki s. 401-402
Bibliografia Marian Przełęcki s. 403-411