Znaleziono 8 artykułów

Michał Przeździecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania nad osadnictwem paleolitycznym północnego obrzeżenia Wyżyny Sandomierskiej Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 27-34, 5
Burins from Tanged Points : some Remarks on a Specific Way of Shaping of Tanged Points Michał Przeździecki Karol Szymczak s. 79-86
Powiat skarżyski w epoce kamienia Michał Przeździecki s. 111-118
Sprawozdanie z archeologicznych badań sondażowych w 2010 r., w miejscowości Grzybowa Góra, gm. Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, działka nr ew. 1441 Witold Migal Michał Przeździecki s. 177-187
Ćmielów, st. 95 ("Mały Gawroniec"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2009 Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 1, 191-192
Grzybowa Góra ("Rydno"), woj. świętokrzyskie : badania w roku 2010 Michał Przeździecki s. 1, 201-203
Obozowisko kultury magdaleńskiej na stanowisku 95 "Mały Gawroniec" w Ćmielowie, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie Maciej Krajcarz Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 106-117, 225-234
Multi-Aspect Analysis of Flint Materials from Suchodółka : Site 3 : the Świętokrzyskie Voivodeship Witold Grużdź Witold Migal Michał Przeździecki Katarzyna Pyżewicz s. 245-258