Znaleziono 14 artykułów

Edmund Przekop

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeszkoda różności religii w Kościele bizantyjskim Edmund Przekop s. 33-68
Geneza małżeńskiej przeszkody z błędu co do niewolniczego stanu współmałżonka w prawie rzymskim i germańskim Edmund Przekop s. 37-72
Zarys historyczny instytucji patriarchatu w Kościele Wschodnim w I tysiącleciu Edmund Przekop s. 45-72
Tendencje ekumeniczne w wypowiedziach przedstawicieli Kościołów wschodnich na I Soborze Watykańskim Edmund Przekop s. 61-80
Patriarcha i synod stały (synodos endimousa) w Konstantynopolu do XI w. Edmund Przekop s. 63-90
Nielegalność wyborów patriarchów w pierwszym tysiącleciu Kościoła Edmund Przekop s. 129-147
Władza patriarchy względem duchowieństwa według aktualnie obowiązującego prawa kanonicznego dla Kościołów Wschodnich Katolickich Edmund Przekop s. 147-183
Autonomia patriarchatów wschodnich w pierwszym tysiącleciu Edmund Przekop s. 207-227
Trybunał jednoosobowy w kanonicznym prawie wschodnim Edmund Przekop s. 245-262
Projekt kanonów "De normis generalibus" dla katolickich Kościołów Wschodnich Edmund Przekop s. 257-276
Prace konsultorów grupy III "De sacra hierarchia" w ramach reformy Kodeksu Wschodniego Prawa Kanonicznego : (o patriarchach i biskupach większych) Edmund Przekop s. 275-292
"Wschodnie patriarchaty starożytne", Edmund Przekop, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Łapiński Edmund Przekop (aut. dzieła rec.) s. 289-293
Kanoniczne aspekty Dekretu "Ecclesiarum Orientalium" a bieżąca reforma kanonicznego prawa wschodniego Edmund Przekop s. 295-306
"Le mariage dans les Églises chrétiennes du I-er au XI-e siècle", K. Ritzer, Paris 1970 : [recenzja] Edmund Przekop Korbinian Ritzer (aut. dzieła rec.) s. 325-329