Znaleziono 11 artykułów

Małgorzata Przeniosło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Matematycy krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 57-71
Organizacje samopomocy społecznej na Kielecczyźnie w latach I wojny światowej Małgorzata Przeniosło s. 65-79
Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie międzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 65-76
Zygmunt Janiszewski : matematyk, legionista, filantrop (1888-1920) Małgorzata Przeniosło s. 175-192
"Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich w XIX, XX i na początku XXI wieku", Małgorzata Przeniosło, Marek Przeniosło, Kielce 2010 : [recenzja] Piotr Kardyś Małgorzata Przeniosło (aut. dzieła rec.) Marek Przeniosło (aut. dzieła rec.) s. 191-192
Obsada katedr profesorskich na uczelniach akademickich w II Rzeczypospolitej : (na przykładzie matematyków) Małgorzata Przeniosło s. 199-214
Kazimierz Kuratowski - matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Warszawskiego (okres do 1945 r.) Małgorzata Przeniosło s. 203-226
Powstanie i rozwój warszawskiej szkoły matematycznej w dwudziestoleciu miedzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 205-220
Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939 Małgorzata Przeniosło s. 283-316
"Raporty i korespondencja oficerów werbunowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916 : ziemia kielecka", wstęp i przypisy Jerzy S. Pająk, Kielce 2007 : [recenzja] Małgorzata Przeniosło Jerzy S. Pająk (aut. dzieła rec.) s. 292-294
Zagraniczne wyjazdy naukowe polskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym Małgorzata Przeniosło s. 311-330