Znaleziono 1 artykuł

Jan Przewłocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Stosunek mocarstw zachodnich do problemów Górnego Śląska w latach 1918-1939", Jan Przewłocki, Warszawa-Kraków 1978 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Jan Przewłocki (aut. dzieła rec.) s. 182-183