Znaleziono 2 artykuły

Agnieszka Przewłoka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Służba Bezpieczeństwa wobec próby założenia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w latach 1956-1957 Agnieszka Przewłoka s. 124-136
Koło Przyjaciół „Więzi” czy nielegalny Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach? : Działalność i rozpracowanie przez Służbę Bezpieczeństwa grupy świeckich aktywistów katolickich w latach 1959-1965 Agnieszka Przewłoka s. 130-141